Usein kysyttyä

 

Mitä Konfliktien ja terrorismin tutkimusryhmä tekee?

Konfliktien ja terrorismin tutkimusryhmän (RGCT) ensisijainen tehtävä on seurata maailmanlaajuisesti konflikti- ja kriisialueiden kehitystä ennen kaikkea turvallisuusnäkökulmasta. Käsi kädessä tämän tehtävän kanssa ryhmä seuraa kansainvälisen ja kansallisen terrorismin tilaa ja kehitystä sekä raportoi asiakkailleen mahdollisista muutoksista ja trendeistä .

Mikä on tutkimusryhmän suhde Turun yliopistoon?

RGCT toimii Turun yliopiston poliittisen historian laitoksen professorin Timo Soikkasen ohjauksessa. Ryhmän toimitilat sijaitsevat poliittisen historian laitoksella Turussa. Muuten ryhmä on täysin irrallinen yliopistosta. Ryhmä ei kuulu yliopiston hallintorakenteisiin eikä se saa esimerkiksi rahoitusta yliopistolta.

Kuka rahoittaa ryhmän toimintaa?

RGCT rahoittaa itse toimintansa muun muassa julkaisutoiminnallaan. Ulkopuolisia rahoittajia ei ole.

Ketkä ovat RGCT:n asiakkaita ja miten asiakkaaksi?

RGCT ei anna tietoja asiakkaistaan. RGCT hyväksyy asiakkaansa kyselyjen perusteella itse. Raporttien ja uutiskatsauksien jakelulistalle pääsyä voi tiedustella osoitteesta rgctkeskus@gmail.com

Kuka perusti ryhmän ja milloin?

Konfliktien ja terrorismin tutkimusryhmän perustivat Anssi Kullberg ja Christian Jokinen vuonna 2004.

Miten ryhmään voi liittyä?

RGCT:n henkilöstöön kuuluu opintonsa päättäneitä tutkijoita sekä tutkimusavustajia, joiden opinnot ovat vielä kesken. Ryhmän jäsenyyttä voi hakea alasta kiinnostunut ja motivoitunut henkilö. Ehdottomia hakukriteerejä ei ole. Jäsenet hyväksytään tapauskohtaisesti. Lisätietoa voi kysellä sähköpostitse osoitteesta rgctkeskus@gmail.com.