Tuotteet


Uutiskatsaukset

Turun yliopiston poliittisen historian laitoksen alainen Konfliktien ja terrorismin tutkimusryhmä (Research Group for Conflicts and Terrorism, RGCT) julkaisee 6—10 kertaa vuodessa luottamuksellisesti jaettavaa uutiskatsausta, joka ei edusta minkään tahon virallista kantaa. Toimitusryhmään kuuluu yhdeksän jäsentä. Toimitusryhmä konsultoi lisäksi tutkimusyksikön ulkopuolisia asiantuntijoita. Pääosin käytetyt lähteet ovat julkisia ja ne on merkitty, paitsi mikäli lähde on ollut asiantuntija, joka ei halua nimeään julki. Valikoimme oman arviomme mukaan huomionarvoisia tai Suomen tiedotusvälineissä huomiotta jääneitä aiheita. Uutiskatsauksen toimituksen koordinaatiosta Suomessa vastaa nyt Thomas Jokinen, jolle palautteet ja jakelupyynnöt samoin kuin mahdolliset yhteydenotot pyydetään osoittamaan (mail@rgct.org)

Maaraportit

Maaraportti on noin kymmenensivuinen tutkielma kohdemaan tilasta. Siinä tarkastellaan maan ulkopoliittisia suhteita, sisäpoliittista, sotilaallista ja humanitaarista tilannetta. Maaraportti tehdään tilaustyönä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Mikäli asiakas toivoo raportin sisällön painottuvan ulkopoliittisiin suhteisiin, pyrimme luonnollisesti ottamaan nämä toiveet huomioon. Maaraportit sisältävät arvion kohdemaan lähitulevaisuudesta. Aineistona ja lähdemateriaalina käytämme pääsääntöisesti julkisia lähteitä, sekä omia asiantuntijakontaktejamme. Lähdeviitteet merkitsemme huolellisesti. Kontaktejamme emme tuo julki mikäli, he itse niin toivovat. Raportin valmistumisaikataulusta sovitaan kunkin asiakkaan kanssa tilauksen yhteydessä.

Aiheraportit

Aiheraportti on tiivis raportti, joka tehdään tilaustyönä. Asiakas voi tilata raportin koskien esimerkiksi yksittäisen aseellisen ryhmittymän historiaa ja senhetkisestä tilaa. Aiheraportit sisältävät aihepiiriin liittyvän arvion tulevaisuudesta. Asiakkaan ja meidän välillä vallitsee luottamuksellinen suhde. Me emme mainitse missään asiakkaitamme emmekä heidän tilaamien töiden aihetta. Aineistona ja lähdemateriaalina käytämme pääsääntöisesti julkisia lähteitä, sekä omia asiantuntijakontaktejamme. Lähdeviitteet merkitsemme huolellisesti. Kontaktejamme emme tuo julki mikäli, he itse niin toivovat. Raportin valmistumisaikataulusta sovitaan kunkin asiakkaan kanssa tilauksen yhteydessä.

Kirjat

Anssi Kullbergin ja Christian Jokisen kirjoittama kirja, ”Separatismi ja islamismi” julkaistiin marraskuussa 2006.